• รถตู้พร้อมคนขับวันละ 3,500 บาท นั่งได้ หน้า 1 ที่นั่ง ด้านหลัง 9 ที่นั่ง
    ** หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมค่าน้ำมัน ราคารถตู้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรสอบถาม 083-623-7698
  • รถเก่งพร้อมคนขับวันละ 2,500 บาท นั่งได้หน้า 1 ที่นั่ง ด้านหลัง 2 ที่นั่ง  1. ช่วงเวลาทำงาน 1 วัน ใช้รถได้ 12 ชม .
  2. เกินเวลา 12 ชม. คิดค่าล่วงเวลา ชั่วโมงละ 200 บาท
  1. น้ำมันพนักงานขับจะเติมไปเต็มถังก่อนถึงผู้โดยสาร การเติมครั้งต่อไปผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้เติม
  2. และเมื่อเสร็จสิ้นงานแล้วผู้โดยสารต้องเติมน้ำมันให้เต็มถัง
  3. ในกรณีเจอเก็บค่าทางด่วนผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

Copyright © 2015 vanaungsoemoe.com All Rights Reserved.