รถตู้ให้เช่าในพม่า แบบเหมารายวัน พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
โทร 083-623-7698 สายตรงได้เลย สะดวก ปลอดภัย บริการประทับใจ

  • รถตู้พร้อมคนขับวันละ 3,500 บาท นั่งได้ หน้า 1 ที่นั่ง ด้านหลัง 9 ที่นั่ง
    ** หมายเหตุ ราคานี้รวมค่าน้ำมันผ่านทางและค่าคนขับหมดแล้ว ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรสอบถาม
  • รถเก่งพร้อมคนขับวันละ 2,500 บาท นั่งได้หน้า 1 ที่นั่ง ด้านหลัง 2 ที่นั่ง  1. ช่วงเวลาทำงาน 1 วัน ใช้รถได้ 10 ชม .
  2. เกินเวลา 10 ชม. คิดค่าล่วงเวลาเริ่มต้นชัวโมงละ 200 บาท

Copyright © 2016 vanaungsoemoe.com All Rights Reserved.